Agenda Litúrgica – Outubro

 

                                 

<<

>>

Outubro 2020

D

S

T

Q

Q

S

S

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

01 de  Outubro   – Quinta -feira         

http://www.liturgia.pt/liturgiadiaria/dia.php?data=2020-10-1

https://wp.me/pb68SM-Lx

 

 

 

02 de Sete Outubro   – sexta-feira

https://wp.me/pb68SM-LC

 

 

 

03  de Outubro   – Sábado

https://wp.me/pb68SM-LC

04  de Outubro  – Domingo

https://wp.me/pb68SM-LF

 

05  de Outubro  – segunda-feira       

https://wp.me/pb68SM-LH

 

 

06 de Outubro  Setembro  – Terça

https://wp.me/sb68SM-2959

07 de Outubro  – Quarta

                    https://wp.me/pb68SM-LM

 

08 de  Outubro   – Quinta -feira         

https://wp.me/pb68SM-LQ

09 de Outubro   – sexta-feira

https://wp.me/pb68SM-LS

10  de Outubro   – Sábado

https://wp.me/pb68SM-LV

11  de Outubro  – Domingo

https://wp.me/pb68SM-LY

12  de Outubro  – segunda-feira

https://wp.me/pb68SM-M3

 

 13 de Outubro  Setembro  – Terça

https://wp.me/pb68SM-M5

            14 de Outubro  – Quarta

https://wp.me/sb68SM-2984

15 de  Outubro   – Quinta -feira

       https://wp.me/pb68SM-Mc

16 de Outubro   – sexta-feira

https://wp.me/pb68SM-Me

 

17  de Outubro   – Sábado

https://wp.me/pb68SM-Mh

18  de Outubro  – Domingo

https://wp.me/pb68SM-Ml

 

 

19  de Outubro  – segunda-feira

https://wp.me/pb68SM-Mp

 20 de Outubro  Setembro  – Terça

https://wp.me/pb68SM-Mr

 

 

 

 

            21  de Outubro  – Quarta

                   https://wp.me/pb68SM-Mu

 

22 de  Outubro   – Quinta -feira

https://wp.me/pb68SM-MC

 

 

23 de Outubro   – sexta-feira       

https://wp.me/pb68SM-MH

        

 

24  de Outubro   – Sábado

https://wp.me/pb68SM-MH

25  de Outubro  – Domingo           

https://wp.me/sb68SM-3009

26  de Outubro  – segunda-feira

       https://wp.me/pb68SM-MO

27  de Outubro  Setembro  – Terça

https://wp.me/pb68SM-MK

            28  de Outubro  – Quarta

https://wp.me/pb68SM-MS

 

 

 

 

         29 de  Outubro   – Quinta -feira

 

https://wp.me/pb68SM-MU

 

30 de Outubro   – sexta-feira

https://wp.me/pb68SM-MW

 

 

         31  de Outubro   – Sábado

https://wp.me/pb68SM-N0